Media

Dịch vụ chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh sự kiện, quay phim quảng cáo (TVC) với chất lượng tốt nhất ngoài ra còn có đội ngũ viết kịch bản và đạo diễn chuyên nghiệp.

PUBLIC RELATIONS

Xây dựng hình ảnh cho thương hiệu cá nhân cũng như doanh nghiệp, quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng, dịch vụ book bài Pr trên các phương tiện truyền thông, xây dựng hình ảnh, định hướng nội dung, thiết kế ấn phẩm để quảng cáo..