Hana2 Hotel Bac Ninh

Toan Dung Media is so proud of being the first 3D Scanning Technology in Viet Nam which is considered as one of the most optimal Publicity for Real Estate, Tourism Industry

Hana1 Hotel Bac Ninh

Toan Dung Media is so proud of being the first 3D Scanning Technology in Viet Nam which is considered as one of the most optimal Publicity for Real Estate, Tourism Industry

ZEPHYR HOTEL – BA TRIEU STREET

Knowing about the 3D scanning, Zephyer Boutique Hotel chose the technology in order to bring customer more realistic view and show the decent facilities. 3D Scanning enables guests to experience [...]

3D Scanning Chuỗi khách sạn Mai Villa

Toàn Dũng Media tự hào là nhà cung cấp dịch vụ 3D Scanning đầu tiên tại Việt Nam, mang đến những hỗ trợ tốt nhất cho ngành kinh doanh khách sạn với công nghệ tối tân nhất. Một trong những [...]

3D Scanning Hotel Nikko Hà Nội

Khách sạn Nikko Hà Nội cũng là một khách hàng quen thuộc và luôn tin tưởng lựa chọn Toàn Dũng Media trong các sản phẩm truyền thông đầy tinh tế với những tiêu chuẩn khắt khe của văn hóa Nhật Bản.