Profile công ty Bất động sản VNG

Toàn Dũng Media hân hạnh là đơn vị đồng hành với các doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá thương hiệu, một trong số đó là công ty bất động sản VNG.

Được thành lập từ năm 2003,ban đầu với tên gọi là Công ty Cổ phần Luật Việt, trải qua 13 năm xây dựng và phát triển Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với xu hướng hội nhập và phát triển của đất nước, tập thể ban lãnh đạo đã quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần  Bất động sản VNG  Việt Nam ( VNG Group). Từ khi đổi tên đến nay, VNG Group đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn các lĩnh vực hoạt động. VNG Group hiện nay có 4 đơn vị thành viên bao gồm: Công ty cổ phần bất động sản VNG Việt Nam; Công ty TNHH thẩm định giá VNG Việt Nam; Văn phòng luật sư VNG Việt Nam; Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VNG

Khách hàng

Công ty Bất động sản VNG

Dịch vụ

Photography

Bình luận