ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN – CHÙA BA VÀNG

Chùa Ba Vàng còn có tên chữ là Bảo Quang Tự. Theo nội dung khắc trên cây hương đá phía trước chùa, chùa Ba Vàng được Sư Tổ Đại Thiền sư Tuệ Bích - hậu duệ của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử cho khởi dựng [...]