TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN ĐỘC ĐÁO VỚI 3D SCANNING

Bảo Tàng Lịch Sử Cách Mạng

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có trụ sở tại số 25 phố Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là một khuôn viên rộng khoảng 1 ha nằm ở trung tâm Thủ đô giáp ba mặt phố: Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Tông Đản. Ngôi nhà Bảo tàng trước năm 1954 là Sở Thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, bảo tàng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chính thức mở cửa đón khách vào thăm quan từ ngày 6 -1-1959. Khi mới ra đời, tổng kho của Bảo tàng có trên 1 vạn hiện vật, hình ảnh, tài liệu văn bản. Giờ đây, con số đó đã tăng lên trên 8 vạn, gồm nhiều sưu tập và bộ sưu tập có giá trị cho việc nghiên cứu khoa học xã hội- nhân văn, cho việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ công dân Việt Nam. Các sưu tập hiện vật đó là nền tảng để bảo tàng tổ chức trưng bày về tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam thời kỳ cận-hiện đại (từ 1858 đến nay).

Hệ thống trưng bày thường trực của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sử dụng trên 2.100 hiện vật, hình ảnh, tư liệu bày trong 29 phòng với tổng diện tích 1.500 m2. Nội dung trưng bày gồm ba phần.

Khách hàng

Chủ đầu tư

Dịch vụ

3D Scanning

Media

Bình luận

Start typing and press Enter to search