Scan 3D – Leather Shoes

(Tiếng Việt) Thiết kế ngược biến các vật thể thành model 3D, đa dạng các sản phẩm từ đồ da giày, thời trang, đồ thực phẩm, đã tối ưu

Scan 3D – Cake

(Tiếng Việt) Thiết kế ngược biến các vật thể thành model 3D, đa dạng các sản phẩm từ đồ da giày, thời trang, đồ thực phẩm, đã tối ưu

PHỐ CỔ HỘI AN

Toàn Dũng Media tự hào là nhà cung cấp dịch vụ 3D Scanning đầu tiên tại Việt Nam, mang đến những hỗ trợ tốt nhất cho ngành kinh doanh khách sạn, du lịch,… với công nghệ tối tân nhất. đồng hành [...]